Zener 1/2W e 1W


Zener 1/2W e 1W

ZENER- 2V7

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 15V 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 8V2 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 3V3 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 18V 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 9V1 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 9V1

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 8V2

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 7V5 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 7V5

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 6V8 1W

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros
Zener 1/2W e 1W

ZENER- 6V8

R$13,00

2x de R$6,50 sem juros